Konferencje Biegłych Sądowych

KONFERENCJE BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄ ORGANIZOWANE OD 17 LAT W CZĘSTOCHOWIE. POCZĄTKOWO KONFERENCJE BYŁY ORGANIZOWANE DLA WĄSKIEJ GRUPY BIEGŁYCH SĄDOWYCH ZE WZGLĘDU NA SWÓJ CHARAKTER ZYSKAŁY ROZGŁOS I ZACZĘŁY PRZYBIERAĆ CHARAKTER OGÓLNOPOLSKI. DZIĘKI WŁADZOM CZĘSTOCHOWY, KONFERENCJE ORGANOZOWANE BYŁY ZAWSZE POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY. INICJATOREM KKBS JEST ROMUALD TOMCZYK - PREZES STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE I BIEGŁY SĄDOWY. KONFERENCJE ŁĄCZA I POMAGAJĄ KSZTAŁCIĆ BIGŁYCH SĄDOWYCH. W 2018 ROKU STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW EKONOMICZNYCH PODJĘŁO WSPÓŁPRACĘ Z POLSKIM TOWARZYSTWEM EKONOMICZNYM ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE W CELU ORGANIZACJI XVI KRAJOWEJ KONFERENCJI BIEGŁYCH SĄDOWYCH. XVI KKBS BYŁA OSTATNIĄ KONFERENCJĄ ZORGANIZOWANĄ PRZEZ SRE W CZĘSTOCHOWIE. OD 2019 R. KRAJOWE KONFERNECJE BIEGŁYCH SĄDOWYCH W POROZUMIENIU Z SRE PRZEJĘTE ZOSTAŁY PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE. PTE O/CZĘSTOCHOWA OD 2008 R. PROWADZI OPINIE DLA: PROKURATUR KRAJOWYCH, SĄDÓW OKRĘGOWYCH I KRAJOWYCH, POLICJI, POWOŁUJĄC ZESPOŁY BIEGŁYCH WŚRÓD SWOICH CZŁONKOW TOWARZYSTWA.

Patronat Honorowy nad XVII konferecją objęli

XVII KKBS

Fotorelacja

UCZESTNICY

Lista osób uczestniczących w KKBS

MEDIA O KKBS

Artykuły, zdjęcia, video