Logo PTE

Tytuł opisu

Tutaj może być dowolny tekst bądź można to pole skasować

Aktualności

25 Marca 2020 r. -XII ZJAZD ODDZIAŁU

Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH JESTEŚMY ZMUSZENI ODWOŁAĆ XII ZJAZD ODDZIAŁU

więcej...

SZANOWNI PAŃSTWO,

Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego ogłoszony w Polsce XII Zjazd Oddziału, który miał się odbyć w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 17.00 jest odwołany bezterminowo.
Informacja o nowej dacie XII Zjazdu zostanie przekazana w późniejszym czasie. Wiadomość ta będzie umieszczona na stronie internetowej oraz dodatkowo przesłana do Państwa drogą emaliowa.

23-24 Kwietnia 2020 r. - Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych

W dniach 23 -24 kwietnia 2020 r. odbędzie się XVIII KRAJOWA KONFERENCJA BIEGŁYCH SĄDOWYCH

więcej...

XVIII KRAJOWA KONFERENCJA BIEGŁYCH SĄDOWYCH

SZANOWNI PAŃSTWO, 
 
 
Z PRZYCZYN OD NAS NIEZALEŻNYCH JESTEŚMY ZMUSZENI ODWOŁAĆ
 
„XVIII KRAJOWĄ KONFERENCJĘ BIEGŁYCH SĄDOWYCH w dniach 23-24 kwietnia 2020 r."
 
Konferencja odbędzie się w późniejszym terminie, o którym powiadomimy Państwa.
 
PROSIMY O PRZEKAZANIE ZNAJOMYM BIEGŁYM SĄDOWYM POWYŻSZĄ INFORMACJĘ.
 
BARDZO SERDECZNIE PRZEPRASZAMY

 

Wyniki I etapu OWE XXXIII edycji

Wyniki I etapu OWE XXXIII edycji

więcej...

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam Państwu wyniki I etapu OWE w XXXIII edycji. Informację na ten temat dostępne są na stronie internetowej PTE OWE oraz PTE Częstochowa w zakładce Aktualności i OWE.

Uprzejmie informuję, że terminu zawodów okręgowych XXXIII OWE z pierwotnie zaplanowanego 10 stycznia 2020 r. na dzień 9 stycznia 2019 r. (rozpoczęcie o godz. 11.00). Termin został już ogłoszony na stronie internetowej  MEN.

II etap XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 r.  Zawody odbędą się w TEB Edukacja ul. Pułaskiego 4/6 III piętro Aula (analogicznie tak jak w tamtym roku 2018/2019)

Z poważaniem

Małgorzata Romanowska Sekretarz KO OWE O/Częstochowa

WYNIKI I ETAPU OWE XXXIII edycji

Warsztaty szkoleniowo-dydaktyczne dla biegłych sądowych

Szanowni Państwo, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Częstochowie zaprasza na warsztaty szkoleniowo-dydaktyczne dla biegłych sądowych, które odbędą się w Warszawie w dniu 22 listopada 2019 r.

więcej...

Szanowni Państwo, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Częstochowie zaprasza na warsztaty szkoleniowo-dydaktyczne dla biegłych sądowych, które odbędą się w Warszawie w dniu 22 listopada 2019 r.

Tematyka warszatów szkoleniowo-dydaktyczna dla biegłych sądowych została podzielona na 2 tematy do wyboru tj. :

 • 22 listopada 2019 r.– Warsztaty dydaktyczne dla Biegłych Sądowych w zakresie: energetyki, budownictwa, ekspertyz. Opinia sądowa, orzeczenia, znaczenie procesowe, przydatność, zalety i wady sporządzanych opinii.
 • 22 listopada 2019 r. – Warsztaty – szkolenie : Metodologia pisania ekspertyz przez Biegłych Sądowych. Wynagrodzenie biegłego wg znowelizowanych przepisów od 1. Stycznia 2019 r.

Warsztatowe szkolenia dydaktyczne odbędą się w tym samym dniu dwóch sąsiadujących salach. Liczba miejsc ograniczona.

Każda z grup została obarczona limitem maksymalnie uczestniczących w nich do 35 osób.

Prosimy o wybranie jednego z tematów i dokonania prawidłowego zgłoszenia na odpowiednim formularzu uczestnictwa w warsztatach.

W załączeniu materiały informacyjne, formularze zgłoszeniowe na poszczególny dzień warsztatów. Zgłoszenia będą rejestrowane tylko na podstawie formularza a nie przesłanego e-maila bez kraty zgłoszenia.

Termin zgłoszenia na Szkolenie upływa 31 października 2019 r.

Przydatne dokumenty do pobrania:

X kongres ekonomistów

Organizowane co kilka lat kongresy ekonomistów polskich traktowane są jako niezwykle ważne wydarzenia, dotyczące fundamentalnych problemów polskiej gospodarki i nauk ekonomicznych.

więcej...

Zapraszamy na stronę X kongresu ekonomistów.

25-26.04.2019 - Konferencja biegłych sądowych

W dniach 25-26 kwietnia 2019r. w Częstochowie dobędzie się XVI Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych

więcej...

Szczegóły dotyczące konferencji można znaleźć na stronie konferencji:

XVI Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych

26-27.04.2017 - Konferencja biegłych sądowych

W dniach 26-27 kwietnia 2018r. w Częstochowie dobędzie się XVI Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych

więcej...

Szczegóły dotyczące konferencji można znaleźć tutaj

19.04.2018 - szkolenie!

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW RODO I PROJEKT NOWELI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

więcej...

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW RODO I PROJEKT NOWELI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Termin: 19 kwietnia 2018 r.

Szkolenie dedykowane jest do osób, które chcą pogłębić i usystematyzować wiedzę w zakresie rozporządzenia, jakie w Polsce oraz innych państwach UE będzie stosowane bezpośrednio, bez konieczności dokonywania jego odrębnej implementacji. Szkolenie dotyczyć będzie zagadnień związanych z GDPR, która uchyla regulacje Dyrektywy 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. 

Więcej informacji tutaj.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie można pobrać tutaj.

Nowy kongres!

PTE w Częstochowie zaprasza wszystkich chętny do wzięcia udziału w II Kongresie Młodych Ekonomistów

więcej...

II KONGRES MŁODYCH EKONOMISTÓW W PTE DLA GOSPODARKI POLSKI

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w II KONGRESIE MŁODYCH EKONOMISTÓW, który odbędzie się w Częstochowie w dniach 11-13 grudnia 2017 roku.

Organizatorem kongresu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Częstochowie.

Celem Kongresu jest prezentacja wyników badań naukowych prezentujących współczesne problemy ekonomiczne.

Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły kongresu to zapraszamy tutaj. Natomiast zgłoszenia przyjmujey przez formularz dostępny w dziale Kontakt.

kongres

Zakres tematyczny kongresu

II KONGRES MŁODYCH EKONOMISTÓW W PTE DLA GOSPODARKI POLSKI

Dodane zdjęcie

Współczesne problemy ekonomii - między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności


Temat wydarzenia ma być odzwierciedleniem szerokiego spektrum problemów i zagadnień, które swym zasięgiem obejmuje Ekonomia oraz różnorodności zainteresowań naukowych uczestników Kongresu.

W związku z tym, zapraszamy do zgłaszania wystąpień na każdy temat wchodzący w zakres przewodniego tytułu Kongresu „Współczesne problemy ekonomii – między teorią a praktyką gospodarczą w aspekcie różnorodności”, zwłaszcza w ramach poniższych obszarów problemowych.

Ekonomia

 1. Kierunki rozwoju współczesnej myśli ekonomicznej.
 2. Współczesne problemy społecznej gospodarki rynkowej.
 3. Internacjonalizacja w gospodarce globalnej.
 4. Idea zrównoważonego rozwoju w ekonomii.
 5. Pozytywne aspekty kryzysów gospodarczych.
 6. Nauki ekonomiczne wobec problemów globalizacji.
 7. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych.

Finanse

 1. Rynki finansowe a wzrost gospodarczy.
 2. Finanse publiczne i samorządowe.
 3. Podatki w organizacjach i systemach gospodarczych.
 4. Polityka monetarna i fiskalna.
 5. Zarządzanie finansami w sektorze bankowym.
 6. Decyzje finansowe przedsiębiorstw.
 7. Rachunkowość w organizacjach i systemach gospodarczych.
 8. Aspekty różnorodności w działalności gospodarczej.

Zarządzanie

 1. Strategiczne i operacyjne problemy przedsiębiorstw.
 2. Współczesne problemy zarządzania korporacjami.
 3. Powiązania sieciowe w przedsiębiorstwach i gospodarce.
 4. Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 5. Rozwój i rola technologii informatycznych w zarządzaniu organizacjami.
 6. Zarządzanie jakością w organizacji.
 7. Innowacje w rozwoju gospodarczym.
 8. Własność intelektualna w zarządzaniu organizacją.

Prezentowane przez Prelegentów zagadnienia ujęte w referatach zostaną przydzielone na panele i sesje tematyczne. Udział w poszczególnych panelalch i sesjach będzie okazją do dyskusji na zgłaszane tematy, dając cenne dla młodych naukowców możliwości uzyskania porad i wskazówek w dalszej pracy naukowej w obszarze interesującej problematyki.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych Ekonomią, również do biernego udziału w Kongresie. Przysłuchując się poruszanym zagadnieniom, rozwijając i pobudzając zainteresowania uczestników biernych liczymy na udział w przyszłych naszych wspólnych przedsięwzięciach Kongresowych.

Organizatorzy

ORGANIZATOR

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Oddział w Częstochowie
ul. Kilińskiego 32/34
42-200 Częstochowa

LOKALIZACJA KONFERENCJI

Aula Wydziału Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej
Al. Armii Krajowej 19 B
42-201 Częstochowa

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr inż. Mariusz Chudzicki Politechnika Częstochowska,
  Prezes PTE Oddziału w Częstochowie Przewodniczący
 • mgr Małgorzata Romanowska, Sekretarz PTE Oddział w Częstochowie
  Vice-przewodnicząca, Sekretarz organizacyjny
 • dr  hab. Agnieszka Domańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Przewodnicząca Rady Naukowo-Programowej
 • dr inż. Renata Stasiak – Betlejewska, Politechnika Częstochowska
  Sekretarz naukowy 
 • dr inż. Dariusz Wielgórka, Politechnika Częstochowska
  Vice-przewodniczący ds. programowych
 • dr Agnieszka Tylec, Politechnika Częstochowska
 • mgr Małgorzata Idasiak, PTE O/Częstochowa
 • mgr inż. Wojciech Glin, Politechnika Częstochowska

Komitet naukowy

KOMITET NAUKOWY KONGRESU

 • Prof. Istvan Benczes WĘGRY
 • dr. Atul B. Borade INDIE
 • Assoc. Prof. Iuliana Cenar RUMUNIA
 • Prof. Dr. KL Chandrasekhar MALEZJA
 • Prof. Rossitsa Chobanova BULGARIA
 • dr hab. Filip Chybalski, Ph. D. POLSKA 
 • Prof. Suleyman Degirmen, Ph. D. TURCJA
 • dr hab. Agnieszka Domańska Ph. D. POLSKA 
 • Assoc. Prof. Dr. sc. Miroslav Drljača CHORWACJA
 • Dr Juhasz Eriká WĘGRY 
 • Prof. zw. dr hab. Marian Gorynia POLSKA 
 • dr hab. Janusz K. Grabara, Ph. D. POLSKA
 • Prof. dr Ulrike Hugl, Ph. D. AUSTRIA 
 • Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, Ph. D. CHORWACJA 
 • dr hab. Prof. Pcz Dorota Jelonek POLSKA 
 • Assoc. prof. Msc. Natasa Naprstkova, Ph. D. CZECHY 
 • Prof. Renata Novaková SŁOWACJA 
 • prof. Ing. Darja Noskievicova, CSc. CZECHY
 • Assoc. Prof. Kaushik Mandal, Ph. D. INDIE 
 • Prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska POLSKA 
 • Prof. dr Ivan Mihajlović SERBIA 
 • Prof. dr. sc Leon Oblak SŁOWENIA 
 • dr hab. Valeriy Okulich-Kazarin ROSJA 
 • Assoc. prof. Dr Eng. Luminita Parv RUMUNIA 
 • Prof. dr Nijolė Petkevičiūtė LITWA
 • Assoc. Prof. Maria Popa, Ph. D. RUMUNIA 
 • Prof. Zoran Punosevac SERBIA 
 • Assoc. Prof. Marek Potkány, Ph. D. SŁOWACJA 
 • Prof. dr. Olena J. Shevtsova UKRAINA 
 • Prof. zw. dr hab. Krzysztof Sokalski POLSKA
 • doc. Ing. Katarina Stachová, Ph. D SŁOWACJA 
 • Assoc. Prof. Jana Šujanová, Ph. D. SŁOWACJA 
 • dr hab. Bogdan Ślusarz Ph. D. POLSKA 
 • dr hab. Robert Ulewicz Ph. D. POLSKA 
 • doc. Ing. Daniela Tesarova, Ph. D. CZECHY 
 • Assoc. Prof. Katarina Teplická SŁOWACJA
 • Ing. Adam Torok, Ph. D. WĘGRY 
 • Prof. dr Italo Trevisan WŁOCHY 
 • Assoc. prof. David Tucek CZECHY 
 • Assoc. Prof. Zuzana Tucková, Ph. D. CZECHY 
 • Prof. zw. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka POLSKA 
 • Prof. zw. dr hab. Alfreda Zachorowska POLSKA

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian danych*

Referaty przesłane na Kongres, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w formie monografii (5 pkt).

Forma prezentacji

Artykuły przesłane na kongres, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną wydrukowane jako rozdziały w monografii naukowej z zagranicznym ISBN (dla autorów polskich) oraz z polskim ISBN (dla autorów zagranicznych)- w języku polskim lub angielskim.

Uwzględniając rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 roku, aby można było uznać publikację jako rozdział w monografii objętość tekstu powinna wynosić co najmniej pół arkusza wydawniczego (20 000 znaków typograficznych).

Szczegółowe wskazówki dla autorów można znaleźć w tym dokumencie

Celem dokonania zgłoszenia należy załączyć następujące WYPEŁNIONE pliki:

Ze względu na zaplanowane wydanie monografii przed kongresem prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminów.

Podstawowymi językami kongresu są: polski i angielski.

Referaty przesłane na Kongres po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w formie monografii krajowej (5 pkt), ewentualnie w formie monografii zagranicznej (j. angielski – 5 pkt).

Wyróżnione artykuły - utwory autorów Kongresu wyłonione przez Radę Naukową Kongresu, jako autorzy najlepszych prac zostaną poproszeni o przygotowanie tekstu artykułu, który zostanie opublikowany w jednym z czasopism PTE. W komunikacie VI Kongresu zostanie podana jego nazwa.

Planuje się również opublikowanie prac kongresu w postaci materiałów kongresowych, które zostaną przesłane do indeksacji do Web of Science.

Ważne terminy

Termin Kongresu 11-13 grudnia 2017 r.

 • 20 października 2017 r. (30 października 2017 r.)  - Nadsyłanie zgłoszeń udziału w Kongresie wraz z abstraktem referatu, posteru  (ew. streszczeniem wystąpienia ustnego). Zgłoszeń należy dokonywać przez formularz zgłoszeniowy (należy wybrać temat ZGŁOSZENIE NA KONGRES)
 • 20 października r. (30 października 2017 r.)   - ostateczny termin nadsyłania referatów na kongres oraz wniesienia opłaty kongresowej
 • 30 października 2017 r. (10 listopada 2017 r.) - termin nadsyłania wersji ostatecznej referatów z uwzględnieniem sugestii recenzentów.
 • 11 grudnia 2017 r. – termin wydania publikacji z ISBN PL oraz zagranicznym.Opłaty i zgłoszenia

31 października 2017 r.- Wniesienie opłaty kongresowej według jednej z opcji:

 • opłata za udział w pełnym programie Kongresu (11–13.12.2017) obejmuje: udział w sesjach, publikacje naukowe, certyfikaty (uczestnictwa w kongresie, dla wygłaszających, szkoleniu), uczestnictwo w imprezach towarzyszących, min.: bankiet, spektakl teatralno – muzyczny młodych grup tanecznych, zwiedzanie zabytków muzealnych ziemi częstochowskiej, wycieczka, kulig po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w wysokości:
  • pełne zakwaterowanie 850,00 zł. (200 EURO)
  • bez zakwaterowania 700 zł (170 EURO)
  • rabat dla członków PTE, doktorantów 600 zł (150 EURO) płatność do 25 października  2017 r.
 • publikacja naukowa bez udziału w Kongresie w wysokości: 200 zł (50 EURO)

OSTATECZNY TERMIN WNIESIENIA OPŁATY NA KONGRES 31 października 2017 r.

Wpłat należy dokonywać na konto PTE z dopiskiem "Kongres Młodzi PTE wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika" (konto oraz adres w zakładce Kontakt).

Warsztaty OWE

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam Państwu wyniki I etapu OWE w XXXIII edycji. Informację na ten temat dostępne są na stronie internetowej http://owe.pte.pl/informacje/informacje-ogolne/zawody-i-stopnia-szkolne.html

oraz www.czestochowa.pte.pl w zakładce Aktualności i OWE.

Uprzejmie informuję, że terminu zawodów okręgowych XXXIII OWE z pierwotnie zaplanowanego 10 stycznia 2020 r. na dzień 9 stycznia 2019 r. (rozpoczęcie o godz. 11.00). Termin został już ogłoszony na stronie internetowej  MEN https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/terminy-olimpiad-w-roku-szkolnym-2019-2020.html.

II etap XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 r. 

Zawody odbędą się w TEB Edukacja ul. Pułaskiego 4/6 III piętro Aula (analogicznie tak jak w tamtym roku 2018/2019)

III etap XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędzie się w dniu 2-5 kwietnia 2020 r. 

Z poważaniemMałgorzata Romanowska

Sekretarz KO OWE O/Częstochowa

WYNIKI I ETAPU OWE XXXIII edycji

WYNIKI II ETAPU OWE XXXIII edycji

Władze oddziału

Składu zarządu:

 • Prezes Oddziału PTE w Częstochowie – dr inż. Mariusz Chudzicki
 • Vice Prezes Oddziału PTE w Częstochowie – dr inż. Dariusz Wielgórka
 • Vice Prezes Oddziału PTE w Częstochowie – mgr Ewa Wers
 • Sekretarz Oddziału PTE w Częstochowie – mgr Małgorzata Romanowska

Członkowie Zarządu Oddziału PTE w Częstochowie:

 • dr Piotr Grabowski
 • mgr Krystyna Borkowska
 • mgr Joanna Głód – Knop

Komisja Rewizyjna Oddziału PTE w Częstochowie:

 • mgr Agnieszka Majewska
 • mgr Stefan Szczerbak
 • mgr Teresa Zgrzebna

Skład biura:

Dyrektor Oddziału PTE w Częstochowie - mgr Małgorzata Romanowska


JURY OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ w roku szkolnym 2019/2020

Sekretarz XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Oddziału -  mgr Małgorzata Romanowska

dr inż. Mariusz Chudzicki - przewodniczący

mgr Andrzej Bodziachowski - członek

mgr Krystyna Borkowska - członek

mgr Małgorzata Idasiak - członek

mgr Ewa Wers - członek


III edycja Konkursu "LAUR MŁODEGO EKONOMISTY" w roku szkolnym 2019/2020, 

którego ambasadorkami od 2016 roku są:

mgr Małgorzata Romanowska & dr inż. Renata Stasiak-Betlejewska


Jury Konkursu "LAUR MŁODEGO EKONOMISTY" w roku szkolnym 2019/2020 zasiadają:

Prof. dr hab. Dorota Jelonek 

dr hab. AgataMesjasz-Lech, Porf. Pcz.

dr inż. Agnieszka Wójcik-Mazur, Prof. Pcz

dr inż. Mariusz Chudzicki

dr inż. Dariusz Wielgórka

dr inż. Monika Sipa

dr inż. Iwona Gorzeń-Mitka

dr inż. Andrzej Skibiński

mgr Krystyna Borkowska

mgr Andrzej Bodziachowski

mgr Małgorzata Idasiak

mgr Małgorzata Romanowska

mgr Ewa Wers


Publikacje naukowe

Współpraca

Kontakt

"DOM EKONOMISTY"

ul. Kilińskiego 32/34

42-200 Częstochowa

tel. 34 / 324 97 33, 324 26 30

e-mail: opteczwa@onet.pl

www.czestochowa.pte.pl

NIP: 573-10-87-87

PKO Bank Polski: 73 1020 1664 0000 3202 0166 1818

Postęp przesyłania

Dojazd

Przykładowy tekst

Przykładowy tekst